הפנינג לרוממה בתנופה

רקע על העסק

רוממה בתנופה הינו עיתון פרסומי של שכונת רוממה, ע"מ להכנס למודעות התושבים יצא העיתון בהפנינג לקהל התושבים.

מה עשינו

מיתגנו את ההפנינג